Dominika Leciejewska- Cieśla

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą osób dorosłych.

Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej w obszarach:

  • depresji
  • niskiej samooceny i poczucia własnej wartości
  • stresu
  • lęku panicznego z i bez agorafobii
  • lęku społecznego
  • zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych
  • hipochondrii
  • uzależnień
  • zaburzeń odżywiania
  • poczucia wstydu i winy
  • terapii par

Aby zapewnić jak najwyższy i najskuteczniejszy poziom usług podnosiłam swoje kwalifikacje w ramach szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Uczestniczę w licznych szkoleniach obejmujących swą tematyką zaburzenia nastroju, w tym zaburzenia lękowe, depresyjne, PTSD, czy terapię par.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa.

Piątki od 15:00